Kompetansespredning og utvikling i skrift og tale  

Fagspesialisten AS, ved Georg Kamfjord, har gjennom mer enn 25 år bidratt til utvikling og kompetansehøyning i reiselivet. Lærebøker, strategiarbeid, prosjektutvikling, organisering, konferansebidrag og forelesninger har vært arenaene.

I tillegg til Kamfjords egne lærebøker har Fagspesialisten også gjort redaksjonsarbeid og gitt ut bøker på andre områder.

Ta gjerne kontakt for å vite mer eller forespørre om bistand.

PUBLIKASJONER

 Her finner du tilgjengelige bøker pr. dato. Disse lenker til Haugenbok.no for mer informasjon og bestilling. 

TA GJERNE KONTAKT

 Snippen 13, 0566 Oslo, Norway